Обробка персональних данних

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «СТАРДОКТОР», ТОВ «СТАРДОКТОР» (далі — Медичний заклад), у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» повідомляє про права суб’єктів персональних даних, обробку персональних даних і порядок захисту персональних даних.
Медичний заклад забезпечує обробку та захист персональних даних з дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних» та інших законів та нормативно-правових актів України. Медичний заклад здійснює обробку персональних даних своїх клієнтів, контрагентів, співробітників, пов’язаних з ними осіб, а також інших фізичних осіб, дані яких отримуються медичним закладом під час здійснення ним господарської діяльності, надання медичних послуг та здійснення іншої діяльності відповідно до Статуту ТОВ «СТАРДОКТОР» та законодавства України.

1. Визначення термінів:
– база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
– володілець персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;
– згода суб’єкта персональних даних — будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;
– персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
– розпорядник персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;
– суб’єкт персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються;
– третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

2. Захист персональних даних та контактні дані відповідальних
Порядок захисту персональних даних визначається Медичним закладом самостійно відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі — закон) та інших нормативних актів, внутрішніх документів Медичного закладу з питань захисту персональних даних.
Для отримання доступу до персональних даних, а також з інших питань щодо питань захисту та обробки персональних даних у Медичному закладі, суб’єкту персональних даних необхідно звертатися за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, 17А до головного Адміністратора.

3. Мета обробки персональних даних
Медичний заклад здійснює обробку персональних даних з метою:
– надання медичних послуг та провадження іншої діяльності, що зазначена у Статуті ТОВ «СТАРДОКТОР» та передбачена законодавством України;
– виконання умов договорів, що були/будуть укладені Медичним закладом;
– направлення діючим та потенційним клієнтам інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Медичного закладу;
– профілювання (здійснення автоматизованої обробки даних клієнтів, інших контрагентів з метою оцінки побудови стратегій розвитку, розробки та пропозиції послуг Медичного закладу);
– забезпечення якості обслуговування та безпеки в діяльності Медичного закладу;
– захисту законних інтересів Медичного закладу або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод фізичних осіб у зв’язку з обробкою їх даних переважають такі інтереси;
– реалізації інших повноважень, виконання функцій, обов’язків Медичного закладу, що передбачені законодавством України або не суперечать йому, зокрема для виконання рішень органів державної влади та органів нагляду за діяльністю закладу, судових рішень.
Мета обробки Центром персональних даних суб’єктів персональних даних може змінюватися внаслідок зміни умов укладених з ними договорів або ділових відносин, змісту діяльності Медичного закладу, у тому числі у зв’язку із зміною законодавства України.
Обробка персональних даних з метою надання інформації/пропозиції про послуги Медичного закладу, зберігання персональних даних з метою виконання вимог законодавства України щодо порядку зберігання документів, не вважається несумісною обробкою та здійснюється Медичним закладом за умови забезпечення належного захисту персональних даних.

4. Права фізичних осіб — суб’єктів персональних даних.
Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб‘єкт персональних даних має право:
– Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законодавством України, за умови застосовування до Медичного закладу;
– Отримувати інформацію про умови надання Медичним закладом доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким Центром передаються його персональні дані;
– На доступ до своїх персональних даних, які обробляються Медичним закладом;
– Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
– Отримувати не пізніше, як за тридцять календарних днів з дня надходження до Медичного закладу, крім випадків, передбачених законодавством України, відповідь про те, чи обробляються Медичним закладом його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
– Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
– На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
– Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, або до суду;
– Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
– Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
– Відкликати згоду на обробку персональних даних;
– Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
– Суб’єкт персональних даних має право на одержання від Медичного закладу будь-яких відомостей про себе за умови наявності у Медичному закладі можливості ідентифікувати суб’єкта персональних даних, який звернувся з таким запитом;
Копія персональних даних, що обробляються Медичним закладом, надається суб’єкту персональних даних у формі витягу, порядок складання якого визначається Медичним закладом. Доступ суб’єкта персональних даних до його персональних даних (у т.ч. надання витягу) здійснюється Медичним закладом безоплатно.

5. Підстави для обробки персональних даних
Обробка персональних даних здійснюється Центром з підстав, визначених статтею 11 Закону України «Про захист персональних даних», у тому числі:
– згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
– дозвіл на обробку персональних даних, що наданий Медичним закладом відповідно до закону і виключно для здійснення повноважень;
– необхідність виконання обов’язку Медичного закладу, що передбачений законом України;
– укладення та виконання Медичним закладом правочину, стороною якого є також суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;
– захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;
– необхідність захисту законних інтересів Медичного закладу або третьої особи, якій Медичним закладом передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод фізичних осіб у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

Медичний заклад здійснює обробку персональних даних, які є публічною та/або інформацією у формі відкритих даних (ст. 101 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»), що отримана із загальнодоступних джерел, без одержання згоди суб’єкта персональних даних. Така інформація може Медичним закладом вільно копіюватись, поширюватись та використовуватись іншим чином, в тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією, виключно в обсягах відповідно до вказаної вище мети обробки та з обов’язковим посиланням на джерело отримання цієї інформації.
Звернення фізичної особи до Медичного закладу або користування послугами Медичного закладу свідчить про дозвіл такої особи на обробку Медичним закладом її персональних даних в порядку та обсягах, визначених правилами надання/здійснення Медичним закладом відповідних послуг/операцій, в т.ч. умовами укладених договорів.
Згода фізичної особи на обробку Медичним закладом її персональних даних є окремою від договору підставою для обробки Медичним закладом персональних даних (в разі надання такої згоди фізичною особою).
Обробка Медичним закладом окремих категорій персональних даних, обробка яких становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, здійснюється тільки за наявності спеціальних правових підстав, визначених законодавством України, зокрема за умови надання суб’єктом персональних даних однозначної згоди на обробку таких даних.

6. Щодо обов’язковості надання персональних даних до Медичного закладу.
У межах ділових відносин суб’єкти персональних даних повинні надати Медичниму закладу всі персональні дані, що є необхідними для прийняття Медичним закладом рішення про укладання відповідного договору (вчинення правочину) та для його подальшого виконання, в т.ч. ті персональні дані, які Медичний заклад збирає на виконання вимог законодавства України. Якщо суб’єкти персональних даних відмовляються надати Медичниму закладу запитувані ним дані, Медичний заклад відмовляється від укладення договору або припиняє виконувати свої зобов’язання за вже укладеним договором (правочином), або Медичний заклад розриває договір, якщо не надання суб’єктом персональних даних запитуваних Медичним закладом відомостей позбавляє Медичний заклад можливості в подальшому виконувати договір.
Суб’єкти персональних даних не зобов’язані надавати Медичному закладу свої персональні дані, якщо такі дані не є необхідними для укладення і виконання договору, або не вимагаються законом та внутрішніми документами Медичного закладу.
Укладення та виконання договору між Медичним закладом і суб’єктом персональних даних є самостійною підставою для обробки Медичним закладом персональних даних цього суб’єкта, а тому надання суб’єктом персональних даних Медичному закладу окремої згоди на обробку персональних даних цього суб’єкта не є обов’язковою умовою для укладення договору між ними.
У тих випадках, коли Медичний заклад здійснює обробку персональних даних на підставі згоди суб’єкта персональних даних, суб’єкт персональних даних може відкликати надану ним Медичному закладу згоду на обробку персональних даних частково або повністю своїм відповідним зверненням у формі, що дозволяє ідентифікувати цю фізичну особу. Відкликання згоди означає позначення збережених Медичним закладом персональних даних з метою припинення їх обробки в майбутньому, але при цьому, Медичний заклад продовжує зберігати дані суб’єктів персональних даних протягом визначених законодавством строків, якщо це є необхідним для виконання Медичним закладом обов’язку, що встановлений законом (виконання укладеного з суб’єктом персональних даних договору, реалізація прав та виконання обов’язків за таким договором, виконання обов’язків Медичного закладу, які передбачені законодавством, захист законних інтересів Медичного закладу або третьої особи, якій Медичним закладом передаються персональні дані, тощо).

7.Склад та зміст персональних даних, що обробляються, джерела їх надходження.
Зміст і обсяг обробки персональних даних у значній мірі залежить від виду відносин, у яких перебуває Медичний заклад та відповідний суб’єкт персональних даних, у тому числі для клієнтів Медичного закладу — суб’єктів персональних даних — зміст та обсяг обробки персональних даних залежить від послуг, які клієнти Медичного закладу запросили або з якими вони погоджуються.
Зміст персональних даних, що обробляються Медичним закладом, відповідає інформації, отриманій від фізичних осіб — суб’єктів цих персональних даних або законно отриманій від їх представників чи третіх осіб, від осіб, представниками яких виступають суб’єкти персональних даних, або отримана Медичним закладом із загальнодоступних джерел (наприклад, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань), а також включає інформацію, що відома/стала відома Центру в зв’язку із реалізацією договірних та інших правовідносин із такими фізичними особами та іншими особами, які є клієнтами/контрагентами Медичного закладу в таких відносинах або була отримана із загальнодоступних джерел.
Медичний заклад здійснює обробку персональних даних фізичних осіб, отриманих від третіх осіб, якщо це передбачено законодавством України або за умови надання цими третіми особами гарантії, що така передача здійснюється ними з дотриманням вимог законодавства України і не порушує права фізичних осіб, персональні дані яких передаються Медичним закладом.
Медичним закладом здійснює обробку персональних даних у наступному складі:
— прізвище, ім’я, по батькові;
— вік і стать
— адреса місця проживання;
— стан здоров’я;
— адреси електронної пошти, номерів телефонів.
З метою забезпечення якості і безпеки обслуговування, Медичний заклад здійснює аудіозапис/запис телефонних розмов фізичних осіб з працівниками Медичного закладу, фото/відео- зйомку фізичних осіб в приміщеннях Медичного закладу на магнітний та/або електронний носій та використання результатів записів/зйомок, у т.ч. в якості доказів. Дані з системи відеоспостереження Медичного закладу (фото/відео-зйомка в приміщеннях Медичного закладу), аудіозапис/запис телефонних розмов з працівниками Медичного закладу, можуть бути використані в кожному конкретному випадку, як самим Медичним закладом, так і компетентними державними органами, у тому числі судом (як докази у кримінальних провадженнях), правоохоронними органами (з метою безпеки), судами (для забезпечення доказів у цивільних і господарських справах), працівниками Медичного закладу, свідками правопорушень, потерпілими від правопорушень (на виконання їхніх вимог), страхування (виключно для врегулювання страхових вимог), адвокатів та інших органів для виконання функцій цілей правоохоронних органів.

8. Особи/організації, яким надається доступ до персональних даних та/або передаються персональні дані.
У межах Медичного закладу доступ до персональних даних надається окремим працівникам Медичного закладу, для виконання ними своїх функціональних (трудових) обов’язків, що пов’язані з виконанням договірних обов’язків Центром і реалізацією законних інтересів Медичного закладу. Кожен працівник Центру підписує зобов’язання щодо нерозголошення інформації, до якої він має доступ під час виконання функціональних (трудових) обов’язків.
Доступ до персональних даних фізичних осіб надається Медичним закладом приватним особам та організаціям (у тому числі розпорядникам персональних даних), для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Медичним закладом.
Медичний заклад передає персональні дані фізичних осіб — клієнтів Медичного закладу або надає доступ до цих даних на вимогу державних органів та осіб при настанні визначених законодавством України підстав для розкриття третім особам такої інформації.

9. Порядок доступу до персональних даних.
Порядок доступу до персональних даних третіх осіб здійснюється відповідно до вимог закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які перебувають у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації»
Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, має право подати запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцем яких виступає Медичний заклад, в якому обов’язково зазначається наступна інформація:
– прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);
– найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит;
– підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);
– прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
– відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;
– перелік персональних даних, що запитуються;
– мета та/або правові підстави для запиту.
Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець персональних даних, тобто Медичний заклад, доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

10.Тривалість зберігання персональних даних.
Медичний заклад здійснює обробку персональних даних протягом всієї тривалості ділових відносин з відповідними суб’єктами персональних даних (починаючи з укладення договору/замовлення послуги, їх виконання та закінчуючи припиненням дії відповідного договору, завершення обслуговування клієнтів Медичного закладу), а також до закінчення строків зберігання інформації (документів з такою інформацією), визначених умовами укладених договорів або законодавством України, у тому числі Законом України «Про захист персональних даних».

11. Обробка персональних даних під час використання клієнтами веб-сайту Медичного закладу.
Зазначені вище умови обробки персональних даних, в тому числі мета використання персональних даних, а також склад персональних даних, що можуть оброблятися у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», поширюється на суб’єктів персональних даних — користувачів веб-сайту Медичного закладу.
При відвідуванні користувачем веб-сайту Медичного закладу фіксуються всі входи до системи. Медичний заклад може збирати дані про статистику відвідування веб-сайту Медичного закладу.
Медичний заклад може використовувати інформацію, яку збирає про користувачів веб-сайту Центра для наступних цілей:
– реєстрація клієнта Центра в сервісах веб-сайту Медичного закладу;
– надання послуг або функцій в сервісах веб-сайту Медичного закладу, які клієнт Медичного закладу замовив;
– проведення досліджень щодо використання клієнтами сервісів на веб-сайті Медичного закладу для поліпшення якості послуг;
– надання клієнту Медичного закладу пропозицій, відправки йому рекламних повідомлень;
– проведення опитувань клієнтів щодо послуг Медичного закладу;
– інші цілі, пов’язані з провадженням Медичним закладом своєї діяльності та з виконанням вимог чинного законодавства України.
У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних Медчний заклад інформує клієнта про змінену мету до початку подальшої обробки цих даних, та повинен отримати згоду на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено законом.
У випадку, якщо користувач не погоджуєтесь з будь-якими із вищевикладених умов обробки персональних даних, він може залишити веб-сайт Медичного закладу та не користуватись ним в подальшому.

12. Захист персональних даних.
Медичний заклад обладнаний системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку та вживає всі необхідні заходи щодо забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки, у тому числі за допомогою організаційних та технічних заходів, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, незаконній обробці чи доступу до персональних даних.
Працівники, які мають доступ до персональних даних, дають письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі здійснюють їх обробку, у разі порушення ними вимог Закону несуть відповідальність згідно законодавства України.

Найцікавіша інформація для Вас у нашому Телеграм каналі

Підпишіться, аби оримувати від нас новини першими.

Підписатися у Telegram